Zabıt Katibi Maaşları 2018

Adliyelerin önemli işler yapan personellerinden biri olan zabıt katipleri, aynı zamanda ceza evlerinde de görev yapmaktadırlar. Yazı yazmakla yükümlü kişiler oldukları için zabıt katibi alımları için yapılan mülakatlarda kişilerin klavyedeki yazım hızı ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bir nevi yazıcı olarak da tanımlanabilecek zabıt katiplerinin kazançlarından söz etmeden önce ne iş yaptıklarından daha detaylı olarak bahsedelim.

ZABIT KATİBİ NE İŞ YAPAR? GÖREVLERİ

Zabıt katiplerinin ne iş yaptıklarını görev aldıkları yerlere göre değerlendirerek dört başlık altında toplamak mümkündür.

  • Adliyede görev yapan zabıt katipleri: Eğer zabıt katibi görevde yeni ise yazı yazma hızına alışana kadar kalem departmanında görev almaktadır. Bu yüzden genel yazışmalardan, birimler arasındaki iletişimden, genel dava dosyalarını ve tebligatları yazmak ile sorumludurlar. Ancak mahkemeye yani duruşmaya çıkan zabıt katipleri ise hakim tarafından duruşmada söylenen şeyleri tutanaklara yazmak ile görevlidir.
  • Savcılık kaleminde görev yapan zabıt katipleri: Burada görev alan zabıt katipleri de tıpkı kalemde görev alan katipler gibi diğer birimlerle olan yazışmalardan, dosyaları yazılı olarak bilgisayar ortamına geçirmekten, savcıların ifade aldığı sırada ifadeleri tutanaklara geçirmek gibi işlerden sorumludurlar.
  • İcra müdürlüklerinde görev yapan zabıt katipleri: İcra müdürlüklerinde görev alan zabıt katiplerinin işi biraz daha kolaydır. Anlık olarak konuşmaları yazmak gibi bir durumları olmadığı için sadece haciz işlemlerien katılmak ile birlikte haciz işlemleriyle ilgili evrakları kaleme almaktadırlar.
  • Cezaevlarında görevli olan zabıt katipleri: Genel olarak mahkumlar ile ilgili konularda diğer birimler ile olan yazışma işlerini yürütmek ile yükümlüdürler.

ZABIT KATİBİ MAAŞLARI 2018

Zabıt katiplerinin maaşları da tıpkı diğer memurluklarda olduğu gibi görev yaptıkları hizmet yılına yani kıdemlerine göre değişmektedir. Kıdemli zabıt katipleri, kıdem yıllarına göre göreve yeni başlayan zabıt katiplerine göre biraz daha fazla maaş almaktadır.

Göreve yeni başlayan zabıt katibi maaşı 2018 yılında iki sınıf altında değerlendirilebilir. Lise mezunu olan zabıt katibi maaşları 2018 yılında yaklaşık 2.300 TL ile 2.500 TL aralığındadır.
Lisans mezunu zabıt katibi maaşları ise 2.500 TL ile 3.200 TL arasında kıdeme bağlı olarak değişmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bağlantılar

Bilgi

İnteraktif maaş portalı sitemizde 2018 yılında geçerli olan güncel maaş bilgilerine ulaşabilirsiniz. Maaşlar ile ilgili düzeltmeleriniz için maaş düzeltme formunu kullanabilirsiniz.